LIÊN KẾT KHÁC

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đến thăm hỏi, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng để bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Vừa qua, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã trực tiếp đến các trường đại học thành viên thăm hỏi, kiểm tra và thị sát công tác đảm bảo an toàn trường học để phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho học sinh, sinh viên (HSSV) tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.  Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Công tác HSSV và Đoàn Thanh niên ĐHĐN.

Phó Giám đốc ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng (bên trái)

và lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử  

Tại các trường ĐH thành viên, Phó Giám đốc ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng đã trao đổi, nắm bắt tình hình công tác HSSV, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử sắp đến.

Phó Giám đốc ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng nhấn mạnh, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng của đất nước, yêu cầu các trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở và động viên HSSV tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và không tập trung đông người... 


Lãnh đạo ĐHĐN thăm, kiểm tra tại

KTX Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN 

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng đã thăm hỏi tình hình HSSV còn lưu trú tại các KTX trong thời gian các trường triển khai dạy-học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đề nghị các phòng Công tác HSSV, Ban quản lý các KTX, Đoàn Thanh niên, Hội SV các cấp tăng cường nắm bắt tình hình HSSV, có những hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả để hỗ trợ HSSV yên tâm học tập, sinh hoạt, nhất là trong thời gian thi kết thúc học phần cuối học kỳ II năm học 2020-2021.


Tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình,

hỗ trợ HSSV trong bối cảnh phòng, chống dịch

Trước đó, ĐHĐN đã liên tục ban hành, đôn đốc thực hiện các Công văn số 1686, 1687/ĐHĐN-HSSV, theo đó yêu cầu các trường ĐH thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc “5K” và triển khai dạy-học trực tuyến (từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để SV, học viên, lưu học sinh (LHS) trở lại học tập trung khi có thông báo của ĐHĐN.

 Các KTX quan tâm, hỗ trợ HSSV còn lưu trú

để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của các phòng Công tác HSSV tại các trường ĐH thành viên mà lãnh đạo ĐHĐN đến thị sát, kiểm tra, hiện có 264 LHS Lào, 222 SV Việt Nam còn lưu trú tại các KTX, trong đó, Trường ĐH Kinh tế còn 146 LHS Lào, 102 SV Việt Nam; Trường ĐH Sư phạm còn 118 LHS Lào, 62 SV Việt Nam; Trường ĐH Bách khoa còn khoảng 100 SV Việt Nam và Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn còn khoảng 60 SV Việt Nam...

Đảm bảo an toàn trường học, đồng hành cùng

cộng đồng ngăn chặn, đầy lùi dịch Covid-19 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
519 Rate this article:
3.4