LIÊN KẾT KHÁC

Nghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Số ký hiệu  57/2017/NĐ-CP Ngày ban hành  09/05/2017
Ngày có HL  01/07/2017 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  CTHSSV; ĐT;

Download: http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=26143&tr=g7vn255253257251251248246250VBQPPL

 

Print
353 Rate this article:
5.0