LIÊN KẾT KHÁC

SINH VIÊN THẤM NHUẦN TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ DÂN TỘC

QĐND - Phan Nguyễn Huy Chinh, sinh viên Lớp 17CLS, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng là một trong những học sinh, sinh viên (HSSV) tiêu biểu vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn lại quá trình học tập, Chinh cho biết, em từng gặp khó khăn khi cân nhắc giữa việc đi theo chuyên ngành lịch sử-môn học yêu thích hay lựa chọn một chuyên ngành dễ kiếm việc làm khi ra trường. Giờ đây, Chinh cảm thấy may mắn khi đã lựa chọn đúng bởi quá trình học em được gặp gỡ những người bạn cùng sở thích, những người thầy tâm huyết, luôn tiếp lửa, tạo điều kiện cho em học tốt môn Lịch sử.

Chinh đã lựa chọn ngành học theo đúng đam mê của mình, nhưng liệu có bao nhiêu người từng đặt ra những câu hỏi như em, bao nhiêu người đủ dũng cảm để vượt qua định kiến về việc học lịch sử? 

SV Phan Nguyễn Huy Chinh nhận Bằng khen của Bộ GDĐT
 

HSSV sẽ trở thành những chuyên gia, những người lao động có trình độ cao trong tương lai không xa, nắm giữ nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. HSSV sẽ tiếp bước các lớp cha anh, phát huy truyền thống của một dân tộc hiếu học, không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, làm nên kỳ tích mới trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Muốn vậy, họ phải là những người thấm nhuần truyền thống lịch sử, yêu mến những giá trị văn hóa của dân tộc, bởi học lịch sử không chỉ để nhớ những con số, những sự kiện gắn với tiến trình lịch sử dân tộc, mà còn để tìm về những giá trị cội nguồn, học được những bài học tốt đẹp của tiền nhân để lại và thêm trân quý quê hương mình. Đó chính là nền tảng, tiền đề giúp thế hệ trẻ ngày nay tự tin, vững bước trên hành trình hội nhập quốc tế.Đất nước hội nhập và phát triển, tạo ra nhiều cơ hội cho HSSV trong tiếp cận thông tin, tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới.

Quá trình hội nhập, chúng ta nhận ra rằng HSSV cần rèn luyện kỹ năng, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Trong thế giới hội nhập, để không hòa tan, bản sắc văn hóa dân tộc của ông cha trong mấy nghìn năm lịch sử được ví như "tấm thẻ căn cước" giúp chúng ta định vị được giá trị của mình để góp phần tăng thêm bản lĩnh, niềm tin và động lực phấn đấu làm nên thành công và kỳ tích mới. Trong cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh vừa diễn ra tuần qua, các thành viên hội đồng đã nhìn lại quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và có thể thấy điểm mạnh nhất của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững là truyền thống dân tộc với những giá trị tốt đẹp của con người, những giá trị nhân văn để phát triển con người, phát triển văn hóa, xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh.

TOÀN LINH - Báo Quân đội Nhân dân

Print
244 Rate this article:
1.0