LIÊN KẾT KHÁC

Thể lệ cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARTUP-2020)

Ngày 29/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020). Nội dùng Quyết định xem tại: 1715/QĐ-BGDĐT

Print
205 Rate this article:
No rating