LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Chương trình Học bổng SEED, Canada dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng SEED (Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Developmen). Đây là Chương trình học bổng dành cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của các trường đại học (ĐH) của Asean, trong đó có Việt Nam có nhu cầu học tập, nghiên cứu tại Canada.

Học bổng SEED được tổ chức thông qua hình thức hợp tác với các cơ sở giáo dục ĐH cũng như các thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa các trường của Canada với các trường trong khu vực Đông Nam Á.

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 05/3/2020

2. Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các trường ĐH, cao đẳng (CĐ) các nước thuộc khu vực Đông Nam Á có liên kết hợp tác với một số cơ sở giáo dục (sau phổ thông) tại Canada.

Không áp dụng đối với các trường hợp: Ứng viên là công dân Canada hoặc thường trú Canada; Ứng viên đang tham gia vào chương trình học bổng Chính phủ; Sinh viên đang học ĐH/CĐ tại Canada.

Ứng viên sẽ tự nộp hồ sơ để xin giấy phép đi học / giấy phép lao động;

Ngành học lựa chọn phải giúp hướng đến mục tiêu đề ra của Học bổng SEED phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

3. Yêu cầu:

Ứng viên nộp 01 thư giải trình (Letter of Intent) tối đa dài 01 trang giấy diễn giải ngành học lựa chọn sẽ giúp đất nước của ứng viên/khu vực ASEAN giảm thiểu đói nghèo và rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các nước.

Nội dung thư “Letter of Intent” bao gồm các nội dung:

- Mô tả ngắn gọn về ngành học mà ứng viên chọn;

- Mô tả ngắn gọn tại sao ngành học ứng viên chọn có cùng mục tiêu với chương trình Phát triển bền vững - 2030;

- Mô tả chi tiết mục tiêu nào trong danh sách mục tiêu Phát triển bền vững;

- Mô tả ngắn gọn ứng viên có kế hoạch gì trong việc áp dụng những gì mình học được tại Canada để giúp xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

4. Giá trị học bổng:

- $10,200 CAD cho CĐ/ĐH/Sau ĐH (như Bằng Master và PhD) cho tối thiểu 04 tháng hoặc 01 kỳ học tập/nghiên cứu;

- $12,700 CAD cho học viên sau ĐH cho 01 kỳ (từ 05-06 tháng) học tập/nghiên cứu;

- $15,900 CAD cho sinh viên ĐH/CĐ trong khoảng thời gian 08 tháng hoặc 02 kỳ học tập/nghiên cứu.

Ngoài học bổng chính, cơ sở giáo dục phía Canada còn có thể dành thêm một khoản học bổng phụ cho mỗi sinh viên.

Khoản học bổng phụ sẽ được chi trả cho các chi phí hợp lệ như sau:

- Phí xin visa/giấy phép đi học/ giấy phép lao động;

- Tiền vé máy bay (theo tuyến đường bay đến Canada và về VN kinh tế nhất có thể);

- Bảo hiểm y tế;

- Chi phí sinh hoạt;

- Chi phí đi lại;

- Sách vở và dụng cụ dùng cho học tập, nghiên cứu.

5. Quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ:

- Ứng viên nộp hồ sơ cho Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN tại Phòng B10.05, Tầng 10, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đồng thời gửi file mềm qua email icd@ac.udn.vn;

- ĐHĐN lọc ứng viên và cung cấp giấy tờ cho trường tại Canada (có ký kết hợp tác với ĐHĐN);

- Trường tại Canada nộp đơn đăng ký/apply online thay cho ứng viên cùng các tài liệu hỗ trợ. Các sinh viên sẽ không tự apply được.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:  

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Print
1647 Rate this article:
3.6