LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo học bổng Hessen năm học 2019-2020

Học bổng Hessen của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen CHLB Đức (HMWK) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS) đã được trao cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam trong 28 năm qua. Năm học 2019-2020, Văn phòng Hessen Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình học bổng cho sinh viên các trường trên cả nước trong đó có 12 sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Lễ trao học bổng Hessen năm học 2018-2019 tại Đại học Đà Nẵng

Được sự phân công của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, Ban Công tác Học sinh sinh viên triển khai chương trình học bổng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

        Là sinh viên chính quy của các đơn vị theo danh sách tại mục 3 và đáp ứng các tiêu chí sau đây:

        -  Có kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương đối với thang điểm 4);

        -  Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

       -  Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2019 -2020 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

        Tiêu chí ưu tiên:Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, các phong trào sinh viên do nhà trường phát động.

2. Giá trị học bổng: 12 tháng x 18 Euro = 216 Euro/suất (quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước).

3. Số suất học bổng

Số suất học bổng năm học 2019-2020 là 12 suất đượcphân bổ như sau:

STT Đơn vị Số xuất phân bố

1

Trường Đại học Bách khoa

3

2

Trường Đại học Kinh tế

3

3

Trường Đại hoc Sư phạm

1

4

Trường Đại học Ngoại ngữ

1

5

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

1

6

Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

1

7

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

1

8

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

1

Cộng

12

4. Hồ sơ học bổng

Công văn giới thiệu của nhà trường;

- Tờ khai thông tin cá nhân viết tay (mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận kết quả học tập (mẫu kèm theo).

Hồ sơ học bổng gửi về ĐHĐN qua Ban Công tác Học sinh, sinh viên , số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ĐT: 0236.3812153, Email: bancthssvdhdn@ac.udn.vn, chuyên viên phụ trách: Phạm Phi Phụng). Hạn cuối: ngày 20/5/2020 (thứ Tư).

Tin: Ban Công tác HSSV

Print
325 Rate this article:
3.7