LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo triển khai Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020

Ngày 01/7/2020 Đại học Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 2195/ĐHĐN-HSSV về việc triển khai Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARTUP-2020). Theo đó Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai một số nội dung:

       1.  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến tất cả sinh viên khai thác, cập nhật thông tin trên cổng thông tin khởi nghiệp tại địa chỉ http://dean1665.vnvà Fanpage https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV.

       2.  Thông tin rộng rãi đến toàn bộ sinh viên về thể lệ của cuộc thi SV_STARTUP-2020 (Nội dung thể lệ cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: http://www.udn.vn/bcns/view/273/2749).

       3.  Căn cứ trên thể lệ của cuộc thi SV_STARTUP-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020, tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị có thể tổ chức các cuộc thi hoặc xét chọn hồ sơ để tham gia dự thi, cụ thể: Mỗi đơn vị được nộp tối đa 02 hồ sơ; Hồ sơ dự thi được trình bày theo mẫu quy định kèm theo thể lệ cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Các đơn vị nộp bài dự thi tại địa chỉ http://dean1665.vntrước 12h00 ngày 15/10/2020 đồng thời báo cáo về ĐHĐN qua Ban Công tác HSSV.

Lễ khởi động SV_STARTUP năm 2019

Nội dung chi tiết mời xem tại: 2195/ĐHĐN-HSSV

Print
347 Rate this article:
3.0