LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo về việc thay đổi phương thức quản lý sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana

Theo thông báo của Quỹ Học bổng và Văn hoá Việt Nam Kumho Asiana, kể từ năm học 2016-2017 Quỹ sẽ thay đổi phương thức quản lý sinh viên nhận học bổng (nội dung chi tiết xem tại đây)

Print
190 Rate this article:
No rating