ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

ẤN ĐỘ

02/01/2023

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Ấn Độ

Châu Á

ĐÀI LOAN

31/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Đài Loan

Châu Á

MALAYSIA

31/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Malaysia

Châu Á

HÀN QUỐC

31/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Hàn Quốc

Châu Á

NHẬT BẢN

31/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Nhật Bản

Châu Á

INDONESIA

30/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Indonesia

Châu Á

THÁI LAN

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Thái Lan

Châu Á

SINGAPORE

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Singapore

Châu Á

12