ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Danh sách hội nghị, hội thảo của ĐHĐN năm 2021

31/12/2021

Hội nghị, hội thảo

Danh sách hội nghị, hội thảo của ĐHĐN năm 2020

11/03/2021

Hội nghị, hội thảo

Danh sách hội nghị, hội thảo của ĐHĐN năm 2019

11/03/2021

Hội nghị, hội thảo

Danh sách hội nghị, hội thảo của ĐHĐN năm 2018

11/03/2021

Hội nghị, hội thảo

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

20/01/2021

Ngày 19/01/2021, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) vừa tổ chức thành công Hội thảo khoa học kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. 

Hội nghị, hội thảo

Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Triển lãm BKDN Techshow-2021

17/01/2021

Trong các ngày 16 và 17/1, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa tổ chức thành công Hội nghị sinh viên (SV) nghiên cứu khoa học (NCKH) và Triển lãm, trình diễn các sản phẩm công nghệ BKDN Techshow-2021. 

Hội nghị, hội thảo