ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

BULGARIA

02/01/2023

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Bul-ga-ria

Châu Âu

PHÁP

01/01/2023

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Pháp

Châu Âu

NGA

31/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Liên Bang Nga

Châu Âu

ITALY

31/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Italia

Châu Âu

VƯƠNG QUỐC ANH

30/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Vương quốc Anh

Châu Âu

IRELAND

30/12/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Ireland

Châu Âu

TÂY BAN NHA

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Tây Ban Nha

Châu Âu

123