ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

ROMANIA

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Rumani

Châu Âu

NA UY

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Nauy

Châu Âu

BỒ ĐÀO NHA

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Bồ Đào Nha

Châu Âu

LITHUANIA

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Litthunia

Châu Âu

HUNGARY

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Hungary

Châu Âu

ĐỨC

08/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Đức

Châu Âu

PHẦN LAN

07/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Phần Lan

Châu Âu

CỘNG HÒA SÉC

07/03/2021

Danh sách các trường Đại học đối tác tại Cộng hoà Séc

Châu Âu

123