LIÊN KẾT KHÁC
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

23/04/2019

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018

23/04/2019

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018

Giới thiệu

23/04/2019

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3840989 - 0236.3892046 - 0236.3840715
Email: bantccb@ac.udn.vn

Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 1995, trên cơ sở sắp xếp lại các phòng tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng hiện có 06 viên chức gồm 02 Tiến sĩ (01 giảng viên chính, 01 giảng viên), 02 Thạc sĩ (chuyên viên chính), 02 Cử nhân (chuyên viên)

Đầu tiên4849505152545657