LIÊN KẾT KHÁC
Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019

02/10/2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019

Tập đoàn thép JFE, Nhật Bản triển khai Chương trình định hướng, giới thiệu sinh viên ĐHĐN nhận học bổng năm 2019

09/09/2019

Ngày 06/09/2019, Tập đoàn thép JFE, Nhật Bản đã tổ chức Chương trình định hướng, giới thiệu sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận học bổng của Tập đoàn năm 2019. PGS.TS. Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc ĐHĐN đã tham dự và tiếp đoàn.

Đầu tiên4546474850525354Cuối cùng