LIÊN KẾT KHÁC
Thông tin KHCN

16/04/2019

Thông tin HTQT

16/04/2019

Đảm bảo CLGD

16/04/2019

Thư điện tử

16/04/2019

Danh bạ

16/04/2019

Biểu mẫu

16/04/2019

Đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản

12/04/2019

Thực hiện Công văn số 583/BGDĐT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viênvà các đơn vị trực thuộc ĐHĐNthông báo tới viên chức trong đơn vị.

Đầu tiên4849505152535557