LIÊN KẾT KHÁC

Nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

 

TS. Đinh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban
Bí thư Chi bộ
Điện thoại:0236.3812157
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dtmhanh
Phụ trách: Chỉ đạo, tổ chức và điều hành toàn bộ công tác của Ban. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc ĐHĐN về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. Là cầu nối quan hệ giữa Ban Công tác HSSV với Vụ GDCT và Công tác HSSV – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố Đà Nẵng, Ban Giám đốc ĐHĐN, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
- Trực tiếp theo dõi các mảng công việc sau:
+ Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho SV;
+ Tham mưu, ban hành, triển khai thực hiện các văn bản (quy chế, báo cáo, kế hoạch, công văn... về CTSV);
+ Công tác tổ chức, tài chính;
+ Công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị ngoài ĐHĐN;
+ Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Phối hợp với các đơn vị: PA03.

 

PGS.TS. Dương Minh Quân - Phó trưởng ban
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn việc làm và Du học Tự túc
Điện thoại: 0236.3812153
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dmquan
Phụ trách: Giúp Trưởng ban trong việc quản lý và điều công tác: nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên; các hoạt động hợp tác quốc tế trong sinh viên; công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên ĐHĐN.
- Trực tiếp phụ trách các mảng:
+ Đảm bảo an ninh trật tự, quản lý sinh viên nội/ ngoại trú;
+ Quan hệ doanh nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên;
+ Nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên;
+ Công tác về Lưu học sinh;
+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHĐN.
- Các công tác khác theo phân công của trưởng ban.
ThS. Phan Huy Quảng - Chuyên viên
Điện thoại: 0236.3812153. 
Tác nghiệp: Đang làm NCS ở nước ngoài
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/quanghp

 

CN. Phạm Phi Phụng - Chuyên viên
Điện thoại: 0236.3812153. 
Tác nghiệp: Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, báo cáo:
+ Huy động, quản lý học bổng cho SV (ngoài ngân sách);
+ Nghĩa vụ quân sự - giáo dục quốc phòng;
+ Tuyên truyền Công tác đảm bảo ANTT (ma túy, tội phạm, HIV/AIDS);
+ Chế độ chính sách về miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội;
+ Quản lý SV ngoại trú, hoạt động tôn giáo, hội nhóm;
+ Quản trị thiết bị;
+ Quản lý tài chính của Ban;
+ Tổng hợp công tác thi đua, đánh giá CBVC hàng năm.
- Phối hợp với các đơn vị: Ban Chỉ đạo 138, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Kinh tế.
- Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo Ban.

 

CN. Ngô Nguyễn Nhật Hùng - Chuyên viên
Điện thoại: 0236.3812153
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nnnhung
Tác nghiệp: Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, báo cáo:
+ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;
+ Họat động khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học;
+ Nắm bắt dư luận trong SV;
+ Tuyên truyền pháp luật, ATGT;
+ Bồi dưỡng kỹ năng cho SV;
+ Tư vấn việc làm cho SV;
+ Quản lý thông tin, truyền thông; Quản lý website và fanpage của Ban; Theo dõi thông tin hoạt động SV trên các trang diễn đàn, mạng xã hội;
- Phối hợp với các đơn vị: Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn, Ban An toàn Giao thông .
- Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo Ban.

 

CN. Phạm Trần Ngọc Anh - Chuyên viên
Điện thoại: 0236.3812153
Tác nghiệp: Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, báo cáo:
+ Tuần sinh hoạt công dân SV;
+ Chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, tín dụng SV;
+ Hợp tác doanh nghiệp;
+ Quản lý SV nội/ngoại trú;
+ Công tác Lưu học sinh trong và ngoài nước;
+ Y tế học đường (Vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tác hại thuốc lá);
+ Công tác văn thư của Ban;
+ Công tác báo cáo định kỳ của Ban tại Cơ quan ĐHĐN;
+ Đánh giá kết quả rèn luyện; GVCN - cố vấn học tập; Giáo dục thể chất; phối hợp quản lý các CLB, đội, nhóm, hoạt động xã hội, tình nguyện;
- Phối hợp với các đơn vị: Khoa Y Dược, VN-UK, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Bảo hiểm Xã hội tp. Đà Nẵng.
- Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo Ban.
 
Add:   Phòng 10.02- 10.04, Tầng 10 Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Tell :    (0236) 3812153 - 3812157
Email:  bancthssvdhdn@ac.udn.vn.
Fanpage: https://www.facebook.com/CTHSSVDHDN.
Print
3444 Rate this article:
3.3