Đại học Đà Nẵng công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý

Ngày 02/01, tại cuộc họp Giao ban Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) Quý 4, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã trao các Quyết định bổ nhiệm các viên chức lãnh đạo, quản lý, theo đó:

Giám đốc ĐHĐN có Quyết định (số 5276/QĐ-ĐHĐN) thành lập Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế ĐHĐN trên cơ sở sáp nhập Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường ĐHĐN và Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN; bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Anh Đức-Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN giữ chức vụ Quyền Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế ĐHĐN (Quyết định số 5678/QĐ-ĐHĐN, nhiệm kỳ 05 năm);


Giám đốc ĐHĐN (chính giữa) trao các Quyết định và lãnh đạo ĐHĐN tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trưởng, Phó Ban KH&HTQT ĐHĐN 

Bổ nhiệm các Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế ĐHĐN gồm: TS. Trương Lê Bích Trâm (Quyết định số 5329/QĐ-ĐHĐN, thời hạn giữ chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ tại Quyết định số 939/QĐ-ĐHĐN ngày 17/3/2020); ThS. Hồ Lộng Ngọc (Quyết định số 5331/QĐ-ĐHĐN, thời hạn giữ chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ tại Quyết định số 4056/QĐ-ĐHĐN ngày 17/11/2020) và TS. Nguyễn Thành Đạt (Quyết định số 5330/QĐ-ĐHĐN, thời hạn giữ chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ tại Quyết định số 739/QĐ-ĐHĐN ngày 01/3/2023).

Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm ThS. Nguyễn Đức Tiến-Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng khoa Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) ĐHĐN giữ chức vụ Chánh Văn phòng ĐHĐN (Quyết định số 5679/QĐ-ĐHĐN, nhiệm kỳ 05 năm);  

Bổ nhiệm TS. Hồ Phan Hiếu-Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa GDQP&AN ĐHĐN (Quyết định số 5420/QĐ-ĐHĐN, nhiệm kỳ 05 năm) và được giao phụ trách Khoa (Quyết định số 5425/QĐ-ĐHĐN);

Bổ nhiệm ThS. Phạm Thị Thanh Huyền-Kế toán viên Ban Kế hoạch-Tài chính giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN (Quyết định số 5416/QĐ-ĐHĐN, nhiệm kỳ 05 năm).

Giám đốc ĐHĐN trao các Quyết định và lãnh đạo ĐHĐN tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm: Chánh VP ĐHĐN, Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN, Phó trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính và Phó trưởng khoa phụ trách Khoa GDQP&AN ĐHĐN

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN bổ nhiệm ThS. Phan Kim Tuấn-Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN (Quyết định số 1549/QĐ-ĐU).

Lãnh đạo ĐHĐN đã tặng hoa, chúc mừng cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Các đồng chí tân Chánh Văn phòng ĐHĐN, tân Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế ĐHĐN đã phát biểu trân trọng cám ơn các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó trọng trách; hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của đơn vị và ĐHĐN.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
192 Rate this article:
No rating