Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng được đưa vào Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa được đưa vào Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (Asean Citation Index-ACI).

Dấu ấn quan trọng để Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN có vị thế mới, vươn ra thế giới

ACI là hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) chung về chỉ số trích dẫn cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á, đưa các công trình nghiên cứu khoa học từ hệ thống trích dẫn quốc gia (National Citation Index-NCI) của các nước thành viên kết nối với các CSDL khoa học uy tín thế giới như: Web of Science, Scopus.

Đây là sự kiện quan trọng của Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, giúp Tạp chí có vị thế mới, là bước quan trọng để vươn ra thế giới, qua đó góp phần nâng cao uy tín quốc tế của ĐHĐN.


Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN có website tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, 
có hệ thống tiếp nhận, xử lý bài trực tuyến

ACI được thành lập năm 2011 là nền tảng CSDL trích dẫn của các công bố khoa học trên các tạp chí học thuật trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài chức năng lưu trữ, tìm kiếm các bài báo và trích dẫn khoa học, ACI giúp phân loại, đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học của các nước trong khu vực; tập hợp, hệ thống các công bố khoa học của các nước thành viên Asean nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu ra phạm vi toàn cầu.

ĐHĐN đăng cai tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tạp chí khoa học các trường, viện thuộc Bộ GD&ĐT

Để được đưa vào ACI, tạp chí khoa học phải đáp ứng các tiêu chuẩn tiệm cận các hệ thống trích dẫn uy tín hàng đầu thế giới bao gồm 06 tiêu chuẩn vòng 1 và 09 tiêu chuẩn vòng 2 như: Tính thuyết phục của chính sách biên tập; Hình thức phản biện kín; Tính đa dạng về mặt địa lý của các thành viên ban biên tập; Tính đa dạng về mặt địa lý của các tác giả; Đóng góp học thuật cho lĩnh vực nghiên cứu của tạp chí; Sự rõ ràng trong phần tóm tắt bài báo; Chất lượng và sự phù hợp của bài báo với mục đích và phạm vi nội dung của tạp chí; Xuất bản đúng kế hoạch thời gian tạp chí thông báo; Chất lượng của website tạp chí, website của tạp chí dùng tiếng Anh và theo tiêu chuẩn quốc tế, được trích dẫn trong các CSDL khoa học quốc gia và quốc tế; Tạp chí có hệ thống tiếp nhận và xử lý bài báo trực tuyến.

Xem thêm tin trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED

Tin Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

Print
715 Rate this article:
No rating