LIÊN KẾT KHÁC
12

Tạp chí KHCN

1. Giới thiệu

Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” của Đại học Đà Nẵng (Journal of Science and Technology-The University of Danang), JST-UD, là tạp chí có phản biện độc lập, áp dụng chuẩn mực quốc tế, kế thừa những thành quả 40 năm hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên.

JST-UD hoạt động theo Giấy phép số 510/GP-BVHTT, ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Bộ Văn hoá-Thông tin và được cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 1859-1531 (theo Công văn số 44/TTKHCN-ISSN, ngày 6 tháng 2 năm 2007 của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), là Tạp chí khoa học có uy tín, có số lượng truy cập, tham khảo cao.

JST-UD đăng tải các công trình khoa học có chất lượng bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (theo Giấy phép số 210/CBC, ngày 5 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông) và xuất bản đều đặn mỗi năm 15 số, trong đó có 3 số bằng tiếng Anh (theo Giấy phép số 07/GP-BTTTT, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng là nơi:
- Công bố các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mới, đa lĩnh vực.
- Thông tin những tiến bộ về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên.
- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

JST-UD rất mong nhận được sự phối hợp, cộng tác của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Đại học Đà Nẵng cũng như các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để uy tín và chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao.

2. Trang liên kết

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

2. Chuyên san Issue on Information and Communications Technology