Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Ngày 06/6/2024, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị Sinh viên (SV) Nghiên cứu khoa học (KHCN) năm học 2023-2024 với sự tham gia của 35 nhóm tác giả/tác giả được tuyển chọn báo cáo từ hơn 200 đề tài SV NCKH với hơn 600 SV đăng ký thực hiện, triển khai từ đầu năm học. Ngày 07/6/2024, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2023-2024 với gần 200 đề tài báo cáo tại 16 tiểu ban.


Toàn cảnh Hội nghị SV NCKH của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN 

Theo PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh-Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho SV.


Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao giải cho các đề tài xuất sắc 

Các đề tài của SV năm nay đa dạng về mục tiêu, chủ đề nghiên cứu, nhiều đề tài có tính ứng dụng và sáng tạo, chuyên sâu, có tính liên ngành, đa ngành, đại diện lãnh đạo Nhà trường cho biết.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao giải cho các đề tài xuất sắc 

Kết quả Hội nghị, thông qua đánh giá từ các Hội đồng, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đã trao 05 giải Nhất, 05 giải Nhì và 05 giải Ba cho các đề tài xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường khen thưởng giảng viên, SV đạt thành tích cao trong các cuộc thi khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp 

Nhân dịp này, lãnh đạo Nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng các SV/nhóm SV đạt thành tích cao trong các cuộc thi khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường khen thưởng giảng viên, SV đạt thành tích cao trong các cuộc thi khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp 

Trong năm học qua, SV Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đã đạt nhiều giải thưởng, thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học thuật, sáng tạo tầm vóc khu vực, quốc gia và quốc tế, điển hình như: Giải Nhì Cuộc thi GBA Business Challenge-2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức GBA và Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức DAAD tổ chức; đạt 03 Giải Nhì, 01 Giải Ba và 01 Giải khuyến khích Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho SV trong cơ sở giáo dục ĐH năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 


Toàn cảnh Hội nghị SV NCKH của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN thu hút đông đảo SV, giảng viên hưởng ứng, tham dự 

SV Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đạt Giải Nhì “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” toàn quốc năm 2023; Giải Ba Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka lần thứ 25 cùng nhiều thành tích khác cấp thành phố và khu vực… tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo, góp phần tỏa sáng học hiệu của Nhà trường.


Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao giải Nhất cho các SV/nhóm SV 

Theo TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN, đây là hoạt động học thuật sáng tạo có nhiều ý nghĩa giúp SV mở rộng, vận dụng kiến thức và phát triển kỹ năng (phương pháp tư duy khoa học, giải quyết vấn đề, phương pháp trình bày báo cáo khoa học, làm việc nhóm) trong NCKH.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao giải Nhất cho các SV/nhóm SV 

Chất lượng của các đề tài SV NCKH không những phản ánh sự phát triển, lan tỏa và hiệu quả của phong trào NCKH trong SV mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH trong Nhà trường; khơi gợi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích áp dụng trong thực tế, hun đúc tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong SV.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường tặng hoa ghi nhận cám ơn các thầy cô hướng dẫn đồng hành với SV trong hoạt động NCKH

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN, hơn 250 đề tài của SV năm nay được đăng ký, triển khai sau hơn 06 tháng vừa đa dạng, phong phú có đầy đủ ở 10 khoa, tổ chuyên ngành, bao phủ các lĩnh vực như: Ngôn ngữ và dịch thuật (59 đề tài), Giáo học pháp (51 đề tài), Chính trị và quan hệ quốc tế (19 đề tài), Kinh tế - văn hóa, xã hội và các vấn đề liên quan (51 đề tài), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ và các vấn đề liên quan (16 đề tài).

Đẩy mạnh NCKH trong SV góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hun đúc tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

Kết quả Hội nghị, lãnh đạo Nhà trường đã trao 16 Giải Nhất, 32 Giải Nhì, 48 Giải Ba và 91 Giải Khuyến khích cho các SV/nhóm SV, tiếp thêm động lực khích lệ niềm say mê NCKH, từ đó tự tin, trưởng thành hơn trên chặng đường học tập, nghiên cứu và chiếm lĩnh tri thức.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Nguồn tin, ảnh: Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN

Print
60 Rate this article:
No rating