LIÊN KẾT KHÁC
12

Tin tức

Đại học Đà Nẵng phát hành phiên bản truyền thông Báo cáo Thường niên năm 2019 (Annual Report UD-2019)

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả, dấu ấn nổi bật của ĐHĐN trong năm 2019 phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, gắn kết với cộng đồng để phát triển bền vững, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng phát hành phiên bản truyền thông Báo cáo Thường niên năm 2019 (Annual Report UD-2019).

Nội dung Báo cáo thường niên ĐHĐN-2019 bao gồm các phần chính:

1. Những dấu ấn, thành tích, sự kiện nổi bật năm 2019;

2. Toàn cảnh hệ thống năm 2019 trên các mặt công tác: Tổ chức nhân sự, Tổ chức đảng, đoàn thể, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Hoạt động vì cộng đồng, Cơ sở vật chất...

3. Sức mạnh hệ thống: Phản ảnh những dấu ấn nổi bật của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc;

4. Phương hướng “Vươn đến tầm cao” với thông điệp năm 2020: “Năm đổi mới quản trị đại học theo hướng Hiện đại-Hợp tác-Chuyên nghiệp và Hiệu quả” với nhiều chủ trương, định hướng để tiếp tục thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đóng góp phát triển vùng và thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43/NQ-TW và thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN và UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định uy tín, vị thế của ĐHĐN trong tiến trình hội nhập giáo dục ĐH thế giới.

Xem Báo cáo thường niên ĐHĐN-2019 (phiên bản truyền thông) tại đây

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
688 Rate this article:
No rating