LIÊN KẾT KHÁC
12

Tin tức

Mời truy cập miễn phí CSDL ProQuest Central do ĐHĐN đóng phí khai thác chung và Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền truy cập

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc khai thác, truy cập (miễn phí) cơ sở dữ liệu (CSDL) ProQuest Central và các thông tin Công bố Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam, Nhiệm vụ KHCN Việt Nam do ĐHĐN đóng phí khai thác chung và được Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền truy cập cho cán bộ, giảng viên và người học trong năm 2023.

Cán bộ, giảng viên và người học truy cập tại website: http://lhtv.vista.vn với địa chỉ IP của trường/đơn vị mình công tác, học tập, nghiên cứu đồng thời tuân thủ bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Các địa chỉ IP được truy cập (miễn phí) gồm: Cơ quan ĐHĐN (truy cập tại Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN); 06 trường ĐH thành viên (Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh truy cập tại IP của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn) và 03 đơn vị đào tạo trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và Khoa Y-Dược). 

Thông tin và hướng dẫn truy cập tham khảo tại: https://bit.ly/huongdantruycapcsdl.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
120 Rate this article:
No rating