LIÊN KẾT KHÁC
12

Tin tức

Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tổ chức Tọa đàm góp ý Dự thảo “Báo cáo thường niên đánh giá kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển vọng tăng trưởng năm 2023”

Ngày 19/5, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Báo cáo thường niên đánh giá kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển vọng tăng trưởng năm 2023”.


Toàn cảnh Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có đại diện các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các Phó hiệu trưởng Nhà trường: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy cùng các nhà khoa học, quản lý; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa liên quan và các thành viên Tổ xây dựng Báo cáo thường niên kinh tế tế thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển vọng tăng trưởng năm 2023.

Theo PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh-Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia cùng nhau trao đổi, nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện dự thảo “Báo cáo thường niên đánh giá kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển vọng tăng trưởng năm 2023”, một công cụ tham vấn, hỗ trợ điều hành kinh tế vĩ mô đối với thành phố Đà Nẵng với vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế-xã hội lớn, động lực phát triển của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.


Chủ trì Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo thường niên kinh tế TP. Đà Nẵng

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo Tham luận gồm: “Kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2022: Các nhận định cơ bản”; “Thực trạng doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2022”, “Các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023 và khuyến nghị chính sách”.

Tham luận “Thực trạng doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2022” (nhóm tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng, TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc và NCS. Nguyễn Sơn Tùng) đã phân tích đánh giá cơ cấu và tăng trưởng của doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2022, theo đó có nhận định bước đầu dần phục hồi sau đại dịch Covid-19 dựa trên phân tích các số liệu thực tế về số lượng doanh nghiệp, số lao động bình quân, quy mô vốn sản xuất, kinh doanh, thu nhập bình quân của người lao động…


Các đại biểu tham luận, thảo luận 

Tham luận “Các kịch bản tăng trưởng kinh tế và khuyến nghị chính sách” (PGS.TS. Trương Hồng Trình) đã nhận định, dự báo các kịch bản tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng như sau: (1) “Tăng trưởng và phục hồi chậm” xây dựng dựa trên tốc độ tăng trưởng dịch vụ vốn và dịch vụ lao động bình quân giai đoạn 2015-2020; (2) “Tăng trưởng và phục hồi nhanh” xây dựng dựa trên tốc độ tăng trưởng dịch vụ vốn và dịch vụ lao động bình quân giai đoạn 2010 – 2020; (3) “Tăng trưởng và phục hồi kỳ vọng” dựa trên đóng góp dịch vụ vốn, dịch vụ lao động và Quy hoạch tổng thế phát triển các ngành, lĩnh vực thành phố Đà Nẵng.


Các ý kiến góp ý thể hiện tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển của TP. Đà Nẵng

Các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn đưa ra các quan điểm, góp ý cho Dự thảo Báo cáo thường niên có tính khoa học và thực tiễn cao; đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu kinh tế và chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng theo mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Những ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tại Tọa đàm cũng như nỗ lực, tâm huyết và trí tuệ trong quá trình xây dựng Báo cáo kinh tế thường niên là đóng góp tích cực, thể hiện rõ nét vai trò của đội ngũ trí thức của Nhà trường cũng như ĐHĐN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng, đóng góp phát triển vùng và đất nước nói chung.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Nguồn tin, ảnh: Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN

Print
77 Rate this article:
No rating