Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng gia nhập Cơ sở dữ liệu DOAJ

Ngày 15/4/2024, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KHCN) Đại học Đà Nẵng (The University of Danang - Journal of Science and TechnologyUD-JST) vừa được Danh mục các tạp chí truy cập mở DOAJ (Directory of Open Access Journals - https://doaj.org/) chấp thuận việc gia nhập.

DOAJ là một cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến quốc tế cung cấp quyền truy cập mở đến các tạp chí học thuật. DOAJ có đến 20.438 tạp chí mở của 134 quốc gia ở các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, y học, khoa học xã hội và nhân văn. Số lượng bài viết thời điểm hiện tại đã lên đến trên 10 triệu bản với 80 ngôn ngữ (cho phép đọc toàn văn).


Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (UD-JST) gia nhập Cơ sở dữ liệu DOAJ

Hiện có 18 tạp chí của Việt Nam được chấp nhận vào CSDL DOAJ. Tạp chí KHCN ĐHĐN đã nộp Hồ sơ vào tháng 01/2024, sau nhiều vòng xét duyệt đã được DOAJ chính thức chấp nhận gia nhập vào CSDL này (https://doaj.org/toc/1859-1531).

Với việc gia nhập CSDL DOAJ giúp Tạp chí KHCN ĐHĐN tăng cường khả năng hiển thị, tiếp cận với cộng đồng khoa học trên thế giới nhờ tính năng truy cập mở trên toàn cầu (không phân biệt địa lý, ngôn ngữ, lĩnh vực, chuyên ngành). Nhờ đó mở rộng năng lực, phạm vi giao lưu học thuật góp phần nâng cao uy tín quốc tế của ĐHĐN.


Tạp chí KHCN ĐHĐN nằm trong nhiều CSDL quốc tế uy tín 

Các tiêu chí để được xem xét gia nhập DOAJ yêu cầu là tạp chí truy cập mở; có tôn chỉ, mục đích và phạm vi; có thành phần Ban biên tập đa dạng; có hướng dẫn cho các tác giả; quy trình phản biện rõ ràng; có quy định về lệ phí và các điều khoản về cấp phép và bản quyền; có chỉ số ISSN (được xác nhận tại issn.org); có phần mềm kiểm tra đạo văn; tỷ lệ các bài báo, công trình nghiên cứu đã công bố cần có ít nhất một tác giả là biên tập viên, thành viên ban biên tập hoặc phản biện không được vượt quá 25% ở một trong hai số mới nhất; các bài báo số đặc biệt được giám sát biên tập như các bài báo thông thường (bao gồm cả phản biện bên ngoài).

DOAJ bao phủ một loạt các lĩnh vực học thuật (kỹ thuật, khoa xã hội, nhân văn, y học...); lập chỉ mục các tạp chí tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và công bố các bài báo nghiên cứu gốc, có thể truy cập (miễn phí) dành cho độc giả.


Tạp chí KHCN ĐHĐN hướng đến trở thành tạp chí quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn của các CSDL khoa học uy tín hàng đầu thế giới

DOAJ thúc đẩy các nguyên tắc của việc xuất bản truy cập mở, nhằm ủng hộ truy cập không hạn chế các tài liệu học thuật, giúp các nhà nghiên cứu trên thế giới tiếp cận các thông tin học thuật mà không gặp vướng rào cản.

Các nhà khoa học, nghiên cứu có thể sử dụng DOAJ để tìm kiếm các tạp chí truy cập mở theo lĩnh vực, tiêu đề, nhà xuất bản hoặc từ khóa; cung cấp chi tiết về mỗi tạp chí (chính sách biên tập, tần suất xuất bản, phạm vi lập chỉ mục và thông tin liên hệ).

DOAJ hợp tác với các bên liên quan, nhà xuất bản, thư viện và các nhà nghiên cứu để thúc đẩy các lợi ích của việc truy cập mở và hỗ trợ các mô hình xuất bản bền vững; thường xuyên cập nhật và cải thiện nền tảng của mình để tăng trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp.


DOAJ là CSDL trực tuyến quốc tế cung cấp quyền truy cập mở đến các tạp chí học thuật có độ phủ sóng lớn 

Với dấu ấn mới này, Tạp chí KHCN ĐHĐN hướng đến trở thành tạp chí quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn của các CSDL khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Tạp chí KHCN ĐHĐN có quy trình xuất bản chuyên nghiệp: Các bài báo bằng tiếng Anh đều được cấp mã số định danh bài báo (DOI), kiểm tra trùng lặp bằng phần mềm Turnitin, phản biện kín 02 chiều bởi 02 chuyên gia phản biện và kiểm tra nội dung tiếng Anh bởi chuyên gia trong ngành.

Tạp chí KHCN ĐHĐN hiện đã nằm trong các CSDL quốc tế uy tín khác như: Google Scholar, WorldCat, Crossref, BASE…

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Nguồn: Ban biên tập Tạp chí KHCN ĐHĐN

Print
100 Rate this article:
No rating