Thông báo nộp đề xuất Chương trình "DAAD RISE Worldwide 2024"

Thông báo nộp đề xuất Chương trình "DAAD RISE Worldwide 2024"
 

ĐHĐN thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên, về thông báo nộp đề xuất Chương trình "DAAD RISE Worldwide 2024". Đây là cơ hội để ĐHĐN tiếp nhận sinh viên đại học Đức đến nghiên cứu hỗ trợ dự án tại trường. Các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và nghiên cứu sinh của ĐHĐN có thể đăng ký tiếp nhận sinh viên với trình độ học tập tốt từ Đức với vai trò là thực tập sinh nghiên cứu để hỗ trợ cho một số dự án được đề xuất. Sinh viên tham gia chương trình này đến từ các lĩnh vực sinh học, hóa học, vật lý, khoa học trái đất, kỹ thuật, khoa học máy tính, y học hoặc lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực nói trên. DAAD sẽ tài trợ sinh hoạt phí và chi phí đi lại cho sinh viên Đức.

Đề xuất dự án thực tập vui lòng gửi trực tuyến tại:
https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship/submit-an-internship-offer/

Hạn nộp đề xuất dự án: 15 tháng 8 năm 2023 đến 30 tháng 9 năm 2023.

Thời hạn thực tập: 6 tuần đến 3 tháng vào mùa hè năm 2024, bắt đầy từ ngày 01 tháng 6 năm 2024

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, cơ sở dữ liệu sẽ mở cho sinh viên Đức và mỗi sinh viên có thể đăng ký tối đa ba dự án thực tập. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại: www.daad.de/rise-worldwide  hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng DAAD Hà Nội: rise-ww@daad.de

 
 
 
Print
182 Rate this article:
No rating