Tin tức

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Báo cáo thường niên năm 2022 (Annual Report UD-2022) phiên bản truyền thông

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong năm 2022 qua đó tăng cường thông tin, truyền thông, quảng bá học hiệu gắn kết với cộng đồng, ĐHĐN trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên ĐHĐN-2022 (Annual Report UD-2022) phiên bản truyền thông.

Annual Report UD-2022​ với nhiều dấu ấn, kết quả nổi bật, toàn diện 

Annual Report UD-2022 bao gồm các phần chính:

(1) Những dấu ấn, thành tích, sự kiện nổi bật năm 2022;

(2) Toàn cảnh ĐHĐN năm 2022 trên các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Tuyển sinh, Đảm bảo chất lượng, Kiểm định giáo dục, Khoa học và công nghệ, Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Hoạt động vì cộng đồng, Kế hoạch Tài chính, Cơ sở vật chất, Dự án xây dựng Đô thị ĐHĐN, Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học…

(3) Sức mạnh hệ thống: Giới thiệu những dấu ấn, kết quả nổi bật năm 2022 của các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, cộng hưởng làm nên vị thế, sức mạnh hệ thống;

(4) Định hướng phát triển năm 2023: “Năm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học vì sự phát triển bền vững”.


Báo cáo thường niên là ấn phẩm thông tin truyền thông gắn kết với cộng đồng, góp phần nâng cao uy tín, quảng bá học hiệu ĐHĐN 

Với chủ trương phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia được đưa vào Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy truyền thống, giá trị và bản sắc, ĐHĐN tiếp tục nỗ lực xây dựng khối đoàn kết thống nhất; coi trọng đội ngũ cán bộ, giảng viên; lấy người học làm trung tâm; thực thi sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao tri thức, công nghệ, đóng góp phát triển vùng và đất nước; nâng cao uy tín, học hiệu và vươn tầm, hội nhập quốc tế.

Kính mời xem Báo cáo thường niên ĐHĐN năm 2022 (phiên bản truyền thông) tại đây.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
378 Rate this article:
No rating