Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 6

Ngày 30/03/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 vừa họp Phiên thứ 6 với sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng ĐHĐN

Tại Phiên họp, Hội đồng ĐHĐN đã nghe đại diện lãnh đạo các ban (Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính) trình bày các báo cáo: Báo cáo về định hướng phương thức tuyển sinh và việc tăng/giảm quy mô đào tạo theo nhóm ngành và lĩnh vực đào tạo của các đơn vị thuộc, trực thuộc; Báo cáo về chủ trương xây dựng danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ĐHĐN, Báo cáo về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc của ĐHĐN; Báo cáo về phương án thu học phí năm học 2022-2023 của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh do đại diện lãnh đạo Viện trình bày…

Đại diện lãnh đạo các ban, viện báo cáo tại Phiên họp

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu ý kiến, chia sẻ với các thành viên Hội đồng, trong đó có việc định hướng phát triển ngành nghề đào tạo cần đáp ứng nhu cầu xã hội, linh hoạt, phù hợp với các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc, hạn chế những bất cập do chồng chéo, trùng lặp.

Các thành viên Hội đồng ĐHĐN phát biểu

Hội đồng Khoa học và Đào tạo sắp tới sẽ họp bàn, nghiên cứu, tư vấn việc định hướng mở ngành trên tinh thần khoa học, hợp lý, thực tiễn, phù hợp với điều kiện, thế mạnh của các trường. “Mỗi trường cần chọn một số ngành mũi nhọn để tập trung đầu tư để nâng chất lượng của ĐHĐN ngang tầm quốc gia và khu vực”, Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh.

Các thành viên Hội đồng ĐHĐN phát biểu

Hội đồng ĐHĐN nghiên cứu, tiếp tục giao uỷ quyền cho thường trực Hội đồng ĐHĐN có ý kiến, quyết định đối với một số vấn đề của các đơn vị đào tạo trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh) như chính sách học phí, phương hướng tuyển sinh (bên cạnh việc mở ngành, đầu tư cơ sở vật chất đã được Hội đồng uỷ quyền cho thường trực Hội đồng ĐHĐN), Giám đốc ĐHĐN phát biểu.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã báo cáo kết quả các cuộc họp, điều hành hoạt động của thường trực Hội đồng ĐHĐN trong thời gian qua, báo cáo về việc triển khai chương trình công tác và kế hoạch giám sát của Hội đồng ĐHĐN năm 2022.

TS. Phan Minh Đức Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu

Sau khi nghe các đại biểu thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý, cho ý kiến, TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo được trình bày, đồng thời trên tinh thần thảo luận dân chủ, xây dựng, Hội đồng ĐHĐN đã biểu quyết, quyết nghị một số nội dung trọng tâm của Phiên họp.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
4352 Rate this article:
3.0