Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp lần thứ 11

Ngày 27/3/2023, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 11 với sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh Phiên họp 

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN báo cáo Dự thảo Chiến lược Phát triển ĐHĐN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo về việc thay thế thành viên ngoài trường đại học (ĐH) của Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại diện lãnh đạo các ban: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo báo cáo 

Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo ĐHĐN báo cáo về các phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy năm 2023 của các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc, theo đó cơ bản giữ ổn định các phương thức xét tuyển; một số trường, đơn vị tăng chỉ tiêu tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo quy định, phù hợp với năng lực đào tạo của Nhà trường.

Đại diện lãnh đạo các ban: Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Dự án ODA báo cáo 

Đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN báo cáo kết quả phê duyệt ngân sách nhà nước của các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc năm 2023.

Các thành viên của Hội đồng phát biểu 

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án ODA báo cáo tình hình triển khai Tiểu Dự án 1 xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho ĐHĐN (tại Hòa Quý- Điện Ngọc), vay vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới…

Các thành viên của Hội đồng phát biểu 

Tại Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN TS. Phan Minh Đức báo cáo công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng ĐHĐN, giới thiệu thành viên Hội đồng làm Trưởng ban Ban Tài chính-Tài sản; đồng thời báo cáo các công việc do Thường trực Hội đồng ĐHĐN giải quyết (theo ủy quyền của Hội đồng ĐHĐN).


Các thành viên của Hội đồng phát biểu 

Các thành viên Hội đồng ĐHĐN đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Chiến lược Phát triển ĐHĐN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, công tác vay vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới…


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 
Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo Chiến lược Phát triển ĐHĐN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; miễn nhiệm nhân sự, công nhận nhân sự thay thế tham gia Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN (nhiệm kỳ 2020-2025); kiện toàn nhân sự tham gia Ban Đào tạo-Khoa học Công nghệ của Hội đồng ĐHĐN.

TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu 

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng đã thông qua các phương thức xét tuyển ĐH chính quy năm 2023 đối với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Khoa Y-Dược và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
339 Rate this article:
4.7