ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Hội đồng Đại học Đà Nẵng

Tin tức - Sự kiện

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 3

Chiều ngày 01/7/2021, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ III dưới sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng ĐHĐN

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến các dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của ĐHĐN, Quy chế Dân chủ cơ sở của ĐHĐN và Quy chế làm việc của Hội đồng ĐHĐN.

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu

Hội đồng cũng đã nghe báo cáo, thảo luận một số nội dung liên quan đến Đề án thành lập ĐH Quốc gia Đà Nẵng và Dự án Khu Đô thị ĐHĐN.

Báo cáo một số nội dung liên quan đến Đề án thành lập ĐH Quốc gia Đà Nẵng, Dự án Khu Đô thị ĐHĐN

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã báo cáo một số kết quả của Hội đồng và định hướng trọng tâm công tác thời gian đến, theo đó đề xuất ủy quyền cho Thường trực Hội đồng ĐHĐN chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác.

Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Các thành viên Hội đồng ĐHĐN cũng đã thảo luận, thống nhất chủ trương về công tác tổ chức liên quan đến việc sáp nhập Ban Cơ sở vật chất và Ban Chuẩn bị dự án Phát triển Khu đô thị ĐHĐN.

Các thành viên Hội đồng thảo luận

Cũng tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá, xếp loại năm học 2020-2021 đối với Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN trên cơ sở các báo cáo tự đánh giá và góp ý, thống nhất của Hội đồng.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
319 Rate this article:
No rating