ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Hội đồng Đại học Đà Nẵng

Tin tức - Sự kiện

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 5

Ngày 18/01/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ V dưới sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, Hội đồng ĐHĐN đã nghe Báo cáo kế hoạch tài chính của ĐHĐN năm 2022, Báo cáo phương án tự chủ tài chính của ĐHĐN giai đoạn 2022-2026, Báo cáo về việc thành lập Ban Quản lý Dự án ODA của ĐHĐN cùng do TS. Nguyễn Hiệp-Trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính trình bày.

TS. Nguyễn Hiệp Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính báo cáo

PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN đã báo cáo kế hoạch tổng thể, hoạt động, tài chính của Dự án ODA năm 2022, theo đó Dự án đang tiến hành trình duyệt Sổ tay hoạt động, thực hiện các quy trình, thủ tục vay; đầu tư trang thiết bị và thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành qua đó đảm bảo các mục tiêu của Dự án góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị đại học.

TS. Huỳnh Phương Nam Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ báo cáo

Các thành viên của Hội đồng ĐHĐN đã thảo luận, góp ý nội dung liên quan để hoàn thiện các báo cáo và thống nhất biểu quyết thông qua.

PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Giám đốc ĐHĐN báo cáo

Tiếp đến, Hội đồng ĐHĐN đã nghe các Dự thảo Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Báo cáo về việc sáp nhập Khoa Đào tạo Quốc tế ĐHĐN vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN do TS. Huỳnh Phương Nam-Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN trình bày.

TS. Phan Minh Đức Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu

TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN báo cáo Dự thảo (lần 2) Quy chế hoạt động của Hội đồng ĐHĐN.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN báo cáo những kết quả nổi bật của ĐHĐN trong năm 2021, định hướng năm 2022. 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Hội đồng ĐHĐN đã tiến hành thảo luận, góp ý xây dựng các nội dung liên quan và biểu quyết thông qua chủ trương sáp nhập Khoa Đào tạo Quốc tế ĐHĐN vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN; Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ viên chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng ĐHĐN.

Các đại biểu thảo luận

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
344 Rate this article:
3.5