DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ

STT Họ và tên Ngành Năm Học hàm Ghi chú
1 Bùi Văn Ga Cơ học 2002 Giáo sư  
2 Nguyễn Thế Hùng Thủy lực học 2005 Giáo sư  
3 Trương Bá Thanh Kinh tế 2010 Giáo sư  
4 Lê Thế Giới Kinh tế 2014 Giáo sư  
5 Lê Kim Hùng Kỹ thuật điện 2014 Giáo sư  
6 Trần Văn Nam Cơ khí 2014 Giáo sư  
7 Nguyễn Trường Sơn Kinh tế 2014 Giáo sư  
8 Võ Xuân Tiến Kinh tế 2015 Giáo sư  
9 Trần Quốc Chiến Công nghệ thông tin 1992 Phó Giáo sư  
10 Hoàng Ngọc Đồng Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh 2002 Phó Giáo sư  
11 Trần Văn Chính Điện 2003 Phó Giáo sư  
12 Đoàn Quang Vinh Điện kỹ thuật 2004 Phó Giáo sư  
13 Nguyễn Văn Yến Thiết kế máy - Hệ thống Công nghiệp 2005 Phó Giáo sư  
14 Võ Chí Chính Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh 2005 Phó Giáo sư  
15 Đinh Thành Việt Điện 2006 Phó Giáo sư  
16 Lê Tự Hải Hóa học 2007 Phó Giáo sư  
17 Bùi Quang Bình Kinh tế 2009 Phó Giáo sư  
18 Lâm Chí Dũng Kinh tế 2009 Phó Giáo sư  
19 Lê Hữu Ái Triết học 2009 Phó Giáo sư  
20 Lưu Quý Khương Ngôn ngữ học 2009 Phó Giáo sư  
21 Ngô Văn Dưỡng Điện kỹ thuật 2009 Phó Giáo sư  
22 Nguyễn Ngọc Vũ Kế toán 2009 Phó Giáo sư  
23 Phan Văn Hoà Ngôn ngữ 2009 Phó Giáo sư  
24 Trần Thanh Hải Tùng Cơ khí động lực 2009 Phó Giáo sư  
25 Võ Trung Hùng Toán Tin 2009 Phó Giáo sư  
26 Lê Thành Bắc Điện 2010 Phó Giáo sư  
27 Ngô Hà Tấn Kế toán 2010 Phó Giáo sư  
28 Nguyễn Chánh Tú Điện tử viễn thông 2010 Phó Giáo sư  
29 Nguyễn Ngọc Chinh Ngôn ngữ 2010 Phó Giáo sư  
30 Phạm Cẩm Nam Công nghệ vật liệu 2010 Phó Giáo sư  
31 Tăng Tấn Chiến Điện tử viễn thông 2010 Phó Giáo sư  
32 Trương Thị Minh Hạnh Công nghệ thực phẩm 2010 Phó Giáo sư  
33 Đặng Minh Nhật Công nghệ thực phẩm 2011 Phó Giáo sư  
34 Hoàng Tùng Kế hoạch 2011 Phó Giáo sư  
35 Lê Cung Cơ học vật liệu 2011 Phó Giáo sư  
36 Lê Quang Sơn Tâm lý học 2011 Phó Giáo sư  
37 Lưu Trang Lịch sử 2011 Phó Giáo sư  
38 Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Vật lý học 2011 Phó Giáo sư  
39 Nguyễn Công Phương Quản trị doanh nghiệp 2011 Phó Giáo sư  
40 Nguyễn Đình Lâm Kỹ thuật dầu khí 2011 Phó Giáo sư  
41 Nguyễn Mạnh Toàn Kinh tế 2011 Phó Giáo sư  
42 Nguyễn Tấn Lê Sinh - Môi trường_SP 2011 Phó Giáo sư  
43 Nguyễn Văn Tuấn Điện tử viễn thông 2011 Phó Giáo sư  
44 Phan Cao Thọ Xây dựng 2011 Phó Giáo sư  
45 Đinh Minh Diệm Công nghệ Vật liệu 2012 Phó Giáo sư  
46 Lê Văn Huy Quản trị kinh doanh 2012 Phó Giáo sư  
47 Nguyễn Văn Dũng Hóa học 2012 Phó Giáo sư  
48 Phạm Văn Tuấn Điện tử viễn thông 2012 Phó Giáo sư  
49 Trần Đình Khôi Nguyên Kế toán 2012 Phó Giáo sư  
50 Võ Thị Thúy Anh Tài chính 2012 Phó Giáo sư  
51 Đào Hữu Hòa Kinh tế 2013 Phó Giáo sư  
52 Nguyễn Hòa Nhân Tài chính 2013 Phó Giáo sư  
53 Nguyễn Thanh Bình Công nghệ thông tin 2013 Phó Giáo sư  
54 Nguyễn Xuân Toản Xây dựng cầu đường 2013 Phó Giáo sư  
55 Trương Hoài Chính Xây dựng công nghiệp và dân dụng 2013 Phó Giáo sư  
56 Đoàn Thị Thu Loan Công nghệ vật liệu 2014 Phó Giáo sư  
57 Dương Quốc Cường Ng.cứu ngôn ngữ, so sánh 2014 Phó Giáo sư  
58 Dương Việt Dũng Cơ khí Giao thông 2014 Phó Giáo sư  
59 Hồ Thị Kiều Oanh Ngôn ngữ học 2014 Phó Giáo sư  
60 Hoàng Phương Hoa Xây dựng cầu, hầm 2014 Phó Giáo sư  
61 Lê Đức Luận Ngôn ngữ học 2014 Phó Giáo sư  
62 Lê Thị Kim Oanh Kinh tế và quản lý 2014 Phó Giáo sư  
63 Nguyễn Lê Hùng Điện tử 2014 Phó Giáo sư  
64 Nguyễn Thanh Liêm Kế hoạch 2014 Phó Giáo sư  
65 Nguyễn Văn Cường Điện tử viễn thông 2014 Phó Giáo sư  
66 Phạm Thị Lan Hương Quản trị kinh doanh 2014 Phó Giáo sư  
67 Trần Văn Quang Công nghệ môi trường 2014 Phó Giáo sư  
68 Trần Văn Vang  Kỹ Thuật Nhiệt và máy lạnh 2014 Phó Giáo sư  
69 Võ Văn Minh Sinh - Môi trường 2014 Phó Giáo sư  
70 Châu Trường Linh Xây dựng cầu đường 2015 Phó Giáo sư  
71 Đặng Văn Mỹ Kinh tế học 2015 Phó Giáo sư  
72 Nguyễn Tấn Khôi Công nghệ thông tin 2015 Phó Giáo sư  
73 Nguyễn Văn Long Tiếng Anh 2015 Phó Giáo sư  
74 Đoàn Ngọc Phi Anh Kinh tế 2016 Phó Giáo sư  
75 Đường Nguyễn Hưng Kế toán 2016 Phó Giáo sư  
76 Huỳnh Công Pháp Công nghệ thông tin 2016 Phó Giáo sư  
77 Ngô Văn Hà Lịch sử 2016 Phó Giáo sư  
78 Nguyễn Bá Trung Hoá học 2016 Phó Giáo sư  
79 Nguyễn Phúc Nguyên Quản trị kinh doanh 2016 Phó Giáo sư  
80 Nguyễn Quang Giao Quản lý giáo dục 2016 Phó Giáo sư  
81 Trần Quang Hưng Xây dựng 2016 Phó Giáo sư  
82 Trần Xuân Bách Giáo dục đại học 2016 Phó Giáo sư  
83 Trương Hồng Trình Quản lý công nghiệp 2016 Phó Giáo sư  
84 Bùi Thị Minh Tú Điện tử viễn thông 2017 Phó Giáo sư  
85 Bùi Trọng Ngoãn Lý luận ngôn ngữ 2017 Phó Giáo sư  
86 Đặng Công Thuật Cơ học kỹ thuật 2017 Phó Giáo sư  
87 Giang Thị Kim Liên Hoá hữu cơ 2017 Phó Giáo sư  
88 Lê Tiến Dũng Điện 2017 Phó Giáo sư  
89 Lưu Đức Bình Cơ khí 2017 Phó Giáo sư  
90 Ngô Minh Hiền Văn học Việt Nam 2017 Phó Giáo sư  
91 Nguyễn Chí Công Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện 2017 Phó Giáo sư  
92 Nguyễn Hồng Hải Xây dựng cầu đường 2017 Phó Giáo sư  
93 Nguyễn Hữu Hiếu Kỹ thuật điện 2017 Phó Giáo sư  
94 Nguyễn Thị Diệu Hằng Kỹ thuật dầu khí 2017 Phó Giáo sư  
95 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Tiếng Anh 2017 Phó Giáo sư  
96 Nguyễn Văn Hiếu Vật lý 2017 Phó Giáo sư  
97 Phạm Thị Kim Thoa Quản lý môi trường 2017 Phó Giáo sư  
98 Phan Quí Trà Cơ khí 2017 Phó Giáo sư  
99 Trần Hữu Phúc Ngôn ngữ học 2017 Phó Giáo sư  
100 Trần Ngọc Ánh Triết học 2017 Phó Giáo sư  
101 Trần Thanh Sơn Kỹ thuật nhiệt lý thuyết 2017 Phó Giáo sư  
102 Trần Văn Sáng Ngôn ngữ học 2017 Phó Giáo sư  
103 Trương Công Quỳnh Toán học 2017 Phó Giáo sư  
104 Trương Hữu Trì Hoá dầu 2017 Phó Giáo sư  
105 Lê Phước Cường Quản lý môi trường 2019 Phó Giáo sư  
106 Võ Ngọc Dương Xây dựng công trình thuỷ 2019 Phó Giáo sư  
107 Lê Đình Dương Kỹ thuật  điện 2019 Phó Giáo sư  
108 Nguyễn Tấn Hưng Điện tử  viễn thông 2019 Phó Giáo sư  
109 Nguyễn Văn Hướng Xây dựng công trình thuỷ 2019 Phó Giáo sư  
110 Nguyễn Lan Xây dựng công trình đặc biệt 2019 Phó Giáo sư  
111 Lê Thị Xuân Thùy Quản lý môi trường 2019 Phó Giáo sư  
112 Nguyễn Anh Tuấn Kiến trúc 2019 Phó Giáo sư  
In
4515 Đánh giá bài viết:
1.9