Ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

05/07/2023

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký
Ngành Chuyên ngành Đơn vị Hồ sơ điện tử
ứng viên
1 Nguyễn Thị Trâm Anh PGS Tâm lý học Tâm lý học tham vấn Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
2 Hoàng Dương Việt Anh PGS Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế – ĐHĐN Xem tại đây
3 Lê Mỹ​ Dung PGS Tâm lý học Tâm lý học giáo dục Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
4 Nguyễn Phước Quý Duy PGS Giao thông vận tải Tổ chức và quản lý giao thông Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
5 Nguyễn Thành Đạt PGS Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Ban Khoa học công nghệ và Môi trường - ĐHĐN Xem tại đây
6 Lê Minh Đức PGS Cơ khí động lực Động cơ đốt trong Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
7 Hoàng Nam Hải PGS Giáo dục học LL&PPDH bộ môn Toán Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
8 Trần Thị Hoàng PGS Y học Nhi khoa Khoa Y Dược (GV thỉnh giảng) - ĐHĐN Xem tại đây
9 Võ Duy Hùng PGS Giao thông vận tải Xây dựng cầu đường Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
10 Kiều Thị Kính PGS Giáo dục học Giáo dục Môi trường Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
11 Ngô Minh Khoa PGS Điện Kỹ thuật điện Trường Đại học Quy Nhơn Xem tại đây
12 Phan Trần Đăng Khoa PGS Điện tử Điện - Điện tử - Tự động hóa Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
13 Huỳnh Thị Diệu Linh PGS Kinh tế Kinh doanh quốc tế Trường ĐH Kinh tế – ĐHĐN Xem tại đây
14 Nguyễn Minh Lý PGS Nông nghiệp Công nghệ sinh học nông lâm nghiệp Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
15 Trịnh Đăng Mậu PGS Sinh học Thủy sinh vật học Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
16 Nguyễn Văn Mỹ PGS Giao thông vận tải Xây dựng cầu đường Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
17 Phan Hoàng Nam PGS Giao thông vận tải Kết cấu Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
18 Phạm Ngọc Phương PGS Giao thông vận tải Đường bộ Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
19 Nguyễn Thị Hằng Phương PGS Tâm lý học Tâm lý học tham vấn Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
20 Nguyễn Đình Minh Tuấn PGS Hóa học- Công nghệ thực phẩm Công nghệ vật liệu Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
21 Hồ Viết Thắng PGS Hóa học - Công nghệ Thực phẩm Công nghệ vật liệu Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
22 Trương Anh Thuận PGS Lịch sử Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN Xem tại đây
23 Ngô Ngọc Tri PGS Xây dựng Quản lý xây dựng Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
24 Võ Thành Trung PGS Cơ học Cơ học đất, đá và nền móng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Xem tại đây
25 Đặng Phước Vinh PGS Cơ khí Cơ điện tử Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
26 Nguyễn Thị Thanh Xuân PGS Hóa học - Công nghệ Thực phẩm Hóa học Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN Xem tại đây
In
10697 Đánh giá bài viết:
3.9

BÀI VIẾT MỚI