Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Thể chất năm 2021

02/12/2021

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Thể chất năm 2021.

Xem Thông báo số 4112/TB-ĐHĐN dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
216 Đánh giá bài viết:
4.7

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI