Thông báo về việc góp ý Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN

09/11/2021

Ban Đào tạo thông báo góp ý Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). 

Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý: Từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021

Ý kiến góp ý cho Dự thảo xin gửi về Ban Đào tạo ĐHĐN, Nhà B, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc gửi đến địa chỉ email: bandaotao@ac.udn.vn

Vui lòng xem Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN dưới đây. 

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN 

In
193 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI