Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tập đoàn LG-Electronics Việt Nam

Vừa qua (13/11), Trường Đại học (ĐH) Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT)  Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (gọi tắt là VKU) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn LG-Electronics Việt Nam.

1345678910Cuối cùng

BÀI VIẾT MỚI