LIÊN KẾT KHÁC

Giáo dục Chính trị - tư tưởng

Đề thi Tuần 5 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

07/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng. Ban tổ chức thay đổi thời gian diễn ra vòng thi tuần như sau

Đề thi Tuần 1 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

11/10/2021

Thời gian thi Tuần 1: Từ 10h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 16/10/2021.

Vòng loại gồm có 08 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 02 lần/tuần thi (Nếu BTC phát hiện thí sinh có từ 03 bài thi trở lên/ tuần chỉ tính kết quả ở lần đầu tiên). Bài thi có điểm số cao nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi.

Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

06/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-BGDĐT ngày 09/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) thực hiện chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày 06/01/2021 của Bộ GDĐT triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm 2021; Kế hoạch số 3307/KH-ĐHĐN ngày 30/9/2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2021, ĐHĐN ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên ĐHĐN năm 2021”

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

27/09/2021

Trong tháng 9Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đợt học tập chuyên đề năm 2021 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” ở các cấp. Nội dung triển khai học tập Chuyên đề tập trung vào một số nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên về việc học tập và làm theo Bác.

Tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

01/07/2021

Đại học Đà Nẵng nhận được công văn số 2595/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

245678910Cuối cùng