Thông báo

Thông báo mời truy cập miễn phí CSDL Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học

20/04/2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc khai thác, truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học. 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận tài trợ Giải thưởng Tạ Quang Bửu

17/03/2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông tin về việc tiếp nhận tài trợ Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Đầu tiên45679111213Cuối cùng