ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn năm 2019

14/10/2019

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn năm 2019
 

Thông báo

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

23/04/2019

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

Thông báo

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương

23/04/2019

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương
 

Thông báo

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28

23/04/2019

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28

Thông báo

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Nghị định

23/04/2019

Theo kế hoạch, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông báo

12345678