ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28

23/04/2019

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28

Thông báo

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Nghị định

23/04/2019

Theo kế hoạch, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông báo

Qui định về mức thu học phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2019

23/04/2019

Qui định về mức thu học phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2019

Thông báo

Đầu tiên1234567810