ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

17/04/2020

Từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2020 bố trí cho cán bộ làm việc theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 2601/VPCP-KGVX, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, tăng cường xử lý công việc trực tuyến

Thông báo

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Đại học Đà Nẵng

16/04/2020

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Đại học Đà Nẵng

Thông báo

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Đại học Đà Nẵng

15/04/2020

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Đại học Đà Nẵng

Tin tức

Quy định về mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2020

04/02/2020

Quy định về mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2020

Thông báo

Thông báo về việc Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

30/01/2020

Thông báo về việc Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

Thông báo

Đầu tiên123456810