Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 2-2023

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng giới thiệu Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 2-2023.

Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển là ấn phẩm truyền thông trực tuyến giới thiệu những thông tin, hình ảnh về các kết quả, dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN hàng quý với mong muốn tiếp tục kết nối với các đối tác trong và ngoài nước cùng hợp tác, phát triển và gắn kết với cộng đồng.

Nội dung Bản tin gồm các chủ đề: 

1. Sự kiện nổi bật: Giới thiệu những sự kiện nổi bật của ĐHĐN trong Quý 2/2023;

2. Kết nối hợp tác: Giới thiệu những kết quả, hình ảnh nổi bật của ĐHĐN gắn kết với các đối tác trong và ngoài nước; 

3. Phát triển bền vững: Giới  thiệu những kết quả, hình ảnh nổi bật của ĐHĐN trên các mảng công tác như: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Đảm bảo chất lượng, Hoạt động các tổ chức đoàn thể/sinh viên, Phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất…  

4. Phụng sự xã hội: Giới  thiệu những kết quả, hình ảnh nổi bật của ĐHĐN với giá trị cốt lõi “phụng sự xã hội”;

5. Tiêu điểm truyền thông: Giới thiệu các hình ảnh, infographic về Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với yêu cầu, sứ mệnh mới khi chủ trương phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia được đưa vào Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Kính mời xem Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 2-2023 tại đây.

Kính mời xem Bản tin-Newsletter  Quý 2 của các trường ĐH thành viên: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữTrường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

In
1814 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về