Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tham gia tích cực tại Hội thảo Khoa học Kinh tế toàn quốc lần thứ I

Trong các ngày 22-23/3/2023, tại Khách sạn Serene Beach Danang, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo Khoa học Kinh tế toàn quốc lần thứ I do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học (ĐH) Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đồng phối hợp tổ chức.


Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam,

Hội Khoa học Kinh tế TP. Đà Nẵng và

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đồng tổ chức

Hội thảo là diễn đàn khoa học uy tín quy tụ hơn 60 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố và các tổ chức, hiệp hội và các trường ĐH/viện nghiên cứu.

GS.TS. Trương Bá Thanh-Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh-Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham gia đồng chủ trì Hội thảo; PGS.TS. Lê Văn Huy-Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Đào Hữu Hòa-Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế; PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn-Trưởng phòng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của Nhà trường… đã tham dự, đóng góp tích cực tại Hội thảo.


Diễn đàn quy tụ các nhà khoa học,

chuyên gia bàn về kinh tế Việt Nam

Tại Hội thảo đã có 35 tham luận khoa học, trong đó các đại biểu tập trung bàn thảo nhiều nội dung, chủ đề có tính thời sự, cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới như: Bối cảnh quốc tế mới với các vấn đề của năm 2023; Vấn đề đổi mới thể chế, cải cách tài chính, doanh nghiệp; Bàn về các khu vực kinh tế, xuất nhập khẩu và đổi mới sáng tạo; Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và thích ứng phòng chống đại dịch Covid-19…


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn-P.Trưởng ban

Ban Kinh tế Trung ương phát biểu 

Nhiều phát biểu, tham luận tại Hội thảo được các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia uy tín hàng đầu báo cáo, nổi bật như: Phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn-Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Phát biểu của GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái-Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đều ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia đối với sự phát triển của kinh tế nước nhà; Tham luận “Kinh tế Việt Nam: Góc khuất, thực trạng và giải pháp” của TS. Nguyễn Đình Cung-nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; Tham luận “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Triển vọng trong bối cảnh mới” của PGS.TS. Trần Đình Thiên-nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam…


Các nhà khoa học, giảng viên của

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tham dự Hội thảo 

Bên cạnh đó, Hội thảo còn có các phiên thảo luận sâu về kinh tế địa phương; đánh giá và giải pháp thúc đẩy hoạt động của các tổ chức Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng gắn kết với các trường ĐH/viện nghiên cứu để đóng góp trí tuệ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Theo GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội khoa học Kinh tế Việt Nam, đây là sự kiện học thuật có ý nghĩa để trí thức đóng góp phát triển kinh tế đất nước. Trong bối cảnh mới, khi cục diện quốc tế thay đổi nhanh chóng, khó lường thì chiến lược phát triển kinh tế, đối ngoại của Việt Nam cần “thấy xa, phòng trước”, “thích ứng linh hoạt”.

Với việc tham gia phối hợp đồng tổ chức, có nhiều nhà khoa học, giảng viên là chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế đóng góp trí tuệ cho Hội thảo, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế nòng cốt trong sứ mệnh tham gia xây dựng và phản biện chính sách, góp phần tích cực để phát triển kinh tế-xã hội của khu vực cũng như cả nước.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Ảnh: Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN

In
292 Đánh giá bài viết:
5.0