Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

07/09/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023. 

Kính mời xem Công văn số 4848/BGDĐT-GDCTHSSV dưới đây.

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN 

In
49 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI