Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

19/05/2023

Ngày 28/4/2023, Hội đồng Đại học Đà Nẵng đã ban hành Chiến lược Phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐĐH.

Kính mời xem Nghị quyết số 23/NQ-HĐĐH dưới đây. 

www.udn.vn 

In
362 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI