Chuyên san tiếng Anh về Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

01/10/2019

Chuyên san tiếng Anh về Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

được đưa vào Danh mục tạp chí Quốc gia có uy tín năm 2019 của NAFOSTED

Ngày 09/8/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Quốc gia (NAFOSTED) đã ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019, theo đó, Chuyên san tiếng Anh về Công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communications Technology - gọi tắt là Chuyên san ICT) thuộc Tạp chí KH&CN Đại học (ĐH) Đà Nẵng vinh dự có tên trong danh mục này:

Từ năm 2015, với định hướng phát triển chuyên san tiếng Anh trong một lĩnh vực cụ thể theo tiêu chuẩn quốc tế, Tạp chí KH&CN của ĐH Đà Nẵng đã mở thêm Chuyên san ICT để xuất bản các bài báo viết bằng tiếng Anh thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Trưởng Ban biên tập (BBT) của Chuyên san ICT thuộc Tạp chí Tạp chí KH&CN của ĐH Đà Nẵng hiện là Viện sĩ của Viện Kỹ thuật Điện - Điện tử Hoa Kỳ (IEEE Fellow), một nhà khoa học (quốc tịch Canada) có uy tín hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực ICT. Ban biên tập gồm có 70% thành viên là các nhà khoa học nước ngoài (Vương quốc Anh, CH Pháp, Úc, CHLB Đức, Bồ Đào Nha…) đều có uy tín quốc tế cao trong lĩnh vực này.

Tất cả các bài báo gửi đến Chuyên san ICT đều được phản biện kín và chỉ có khoảng 40% các bài báo được chọn đăng và xuất bản trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://ict.jst.udn.vn. Trong Chuyên san ICT hiện nay, số lượng bài báo của các nhà khoa học nước ngoài chiếm 40% tổng số bài báo được xuất bản. Hiện tại, tất cả các bài báo xuất bản trên Chuyên san ICT đã được cấp số xác thực tài liệu số (Digital Object Indentifier - DOI) của Crossref. Bên cạnh đó, tất cả các bài báo này đều đã được đưa vào các cơ sở dữ liệu số quốc tế như: Google Scholar, WorldCat, PKP|INDEX, Crossref. Danh mục tạp chí Quốc gia có uy tín bao gồm các tạp chí được các Hội đồng Khoa học ngành lựa chọn, đề xuất từ các tạp chí quốc gia thuộc Danh mục Scopus hoặc ACI hoặc được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận điểm tối đa từ 0.75 trở lên trong năm 2019.

Xem thêm thông tin tại đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐH Đà Nẵng

In
1733 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI