Điểm tin Rubik News Đại học Đà Nẵng (số 2 tháng 6)

23/06/2024

Điểm tin Rubik News là chuyên mục tổng hợp tin tức nổi bật của Đại học Đà Nẵng cũng như các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc.

Cùng nhìn lại những sự kiện, hoạt động thời gian qua để ngày càng gắn kết với người học, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng; đồng hành với sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp phát triển vùng và đất nước: 

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Kính mời xem các tin khác:

Điểm tin Rubik News ĐHĐN (số 1 tháng 6)

Điểm tin Rubik News ĐHĐN (số 4 tháng 5)

Điểm tin Rubik News ĐHĐN (số 3 tháng 5)

In
211 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI