Infographic Chiến lược Phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

08/09/2023

Ngày 28/4/2023, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 23/NQ-HĐĐH), qua đó thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn hệ thống, theo đó sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi được thể hiện như sau:

Kính mời xem Chiến lược phát triển ĐHĐN theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐĐH dưới đây. 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

In
99 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI