Phiên họp của Hội đồng Đại học Đà Nẵng: Tiếp tục đổi mới, trọng tâm sắp xếp tổ chức tinh gọn, hiệu quả

11/09/2019

Chiều ngày 5/9/2019, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng và đông đủ các thành viên (theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018).

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng ĐHĐN

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo kết quả nổi bật của ĐHĐN trong thời gian qua, nêu lên những nội dung trọng tâm cần thảo luận, quyết nghị, Hội đồng ĐHĐN đã cho ý kiến thống nhất một số chủ trương, định hướng quan trọng trong đó: Thống nhất với Đề án Thành lập Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông hữu nghị Việt - Hàn trực thuộc ĐHĐN; Thống nhất chủ trương sáp nhập mảng công tác pháp chế cho Ban Thanh tra ĐHĐN và mảng công tác thi đua giao cho Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN; Thông qua chủ trương và kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy và tuyển dụng nhân sự hiệu quả, phù hợp…

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu tại phiên họp của Hội đồng

Tại Phiên họp, Hội đồng ĐHĐN đã tiến hành bầu thư ký Hội đồng nhiệm kỳ 2018-2023 theo đó, TS. Cao Xuân Tuấn - Chánh Văn phòng ĐHĐN được bầu làm thư ký của Hội đồng ĐHĐN. Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN mong muốn và đề nghị Hội đồng tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết, thống nhất, đóng góp trí tuệ và công sức để lãnh đạo, định hướng cho sự phát triển vững chắc của ĐHĐN, hoàn thành các mục tiêu quan trọng của năm học mới 2019-2020 bám sát những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo, đóng góp tích cực để thực hiện Nghị quyết số 43 phát triển thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương của khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

In
1963 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI