Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo Học bổng nghiên cứu khoa học do Đài Loan (Trung Quốc) tài trợ năm 2023

04/05/2022

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo Học bổng nghiên cứu khoa học do Đài Loan (Trung Quốc) tài trợ "Taiwan Fellowship-2023". 

Kính mời xem Công văn số 554/SNV-HTQT-LTĐN dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
537 Đánh giá bài viết:
3.5

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI