Thông báo các chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

07/10/2022

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo về 06 chương trình học bổng trong nước, quốc tế, cụ thể như sau:

1. Học bổng Trung tâm đào tạo sau đại học và nghiên cứu về nông nghiệp ASEAN

• Đại học Philippines Los Banos/ Laguna, Philippines:

- Kinh tế nông nghiệp (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

- Nông học/ Chọn giống cây trồng/ Di truyền (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

- Khoa học Môi trường (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

• Đại học Kasetsart/ Bangkok, Thái Lan:

- Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

- Nông nghiệp nhiệt đới (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

- Khoa học Môi trường (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

• Đại học Putra Malaysia/ Selangor, Malaysia:

- Kinh tế nông nghiệp (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

- Khoa học Thực vật/ Bệnh học Thực vật (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

- Kỹ thuật Môi trường (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

https://www.searca.org/daad-scholarship 

hoặc:

daad.de/go/en/stipa10000526

Thời hạn: 31/10/2022

2. Học bổng Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN (SEAMEO) trong lĩnh vực Y học nhiệt đới và Y tế công cộng (TROPMED)

Đại học Philippines, Đại học Y tế Công cộng, Manila, Philippines

• Thạc sĩ Y tế Công cộng

• Thạc sĩ Khoa học Y tế Công cộng

• Tiến sĩ Y tế Công cộng

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

daad.de/go/en/stipa10000525  

Thời hạn: 31/10/2022

3. Học bổng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Việt Nam

• Khoa học Môi trường (Thạc sĩ)

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

https://bit.ly/3nzlgiv 

hoặc

daad.de/go/en/stipa57588607

Thời hạn: 15/11/2022

4. Học bổng Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan:

• Nghiên cứu về Giới và Phát triển (Thạc sĩ)

• Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (Thạc sĩ)

• Quy hoạch Phát triển Nông thôn và Vùng (Thạc sĩ)

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/daad/ 

hoặc

daad.de/go/en/stipa57588603

Thời hạn: 01/12/2022

5. Học bổng Học viện Công nghệ Bandung, Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên, Indonesia

• Toán học (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

• Khoa học tính toán (Thạc sĩ)

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

daad.de/go/en/stipa57588606

Thời hạn: 12/12/2022

6. Học bổng Khoa Dược Đại học Hasanuddin, Indonesia

• Khoa học Dược phẩm (Thạc sĩ)

Thời hạn: 17/12/2022

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

daad.de/go/en/stipa57588605             

Về thông tin các chương trình học bổng tại Đức, vui lòng tham khảo tại:

https://www.daad-vietnam.vn/vi/tim-nguon-tai-tro/cac-chuong-trinh-hoc-bong/ 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội, Trung Tâm Việt-Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 01 Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3868 3773

Website: http://www.daad-vietnam.vn/

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN

In
273 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI